Dodanie do výkonu trestu » RAFAELOVÁ Naďa #Nitra #pátranie #hľadaná

Priezvisko: RAFAELOVÁ
Meno: Naďa
Dátum narodenia: 1980-09-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2017-07-27
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre
Mimoriadne pátranie: