Pátranie po hľadanej ✷ Hľadaná Mária HANKOVÁ Lučenec

Priezvisko: HANKOVÁ
Meno: Mária
Dátum narodenia: 1979-01-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2017-05-05
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci