Pátranie po hľadanej ✷ Hľadaná Kvetoslava PROCHÁSKOVÁ Sobrance

Priezvisko: PROCHÁSKOVÁ Rodné priezvisko: DEMETEROVÁ Meno: Kvetoslava Dátum narodenia: 1971-10-07 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Sobrance Dátum vyhlásenia: 2012-03-27 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach