Pátranie po hľadanej ✷ Hľadaná Ivana SCHUNOVÁ Michalovce

Priezvisko: SCHUNOVÁ
Rodné priezvisko: BALÁŽOVÁ
Meno: Ivana
Dátum narodenia: 1981-10-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Michalovce
Dátum vyhlásenia: 2017-05-11
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach