KILÁCSKOVÁ Ingrid #Bratislava #hľadaná #pátranie

Priezvisko: KILÁCSKOVÁ
Rodné priezvisko: URMINSKÁ
Meno: Ingrid
Dátum narodenia: 1970-08-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2008-10-22
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III