Pátranie po hľadanej ✷ Hľadaná Ildikó RÁCZOVÁ Dunajská Streda

Priezvisko: RÁCZOVÁ Rodné priezvisko: VARGOVÁ Meno: Ildikó Dátum narodenia: 1971-04-15 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Dunajská Streda Dátum vyhlásenia: 2014-01-27 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede


Pátranie po hľadanej ✷ Hľadaná Ildikó RÁCZOVÁ Dunajská Streda