Pátranie po hľadanej ✷ Hľadaná Anežka BILÁ Bardejov

Priezvisko: BILÁ
Rodné priezvisko: ŠTEFANOVÁ
Meno: Anežka
Dátum narodenia: 1991-04-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bardejov
Dátum vyhlásenia: 2017-05-22
Dôvod pátrania: Podozrivý zo všeobecnej TČ
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom