Pátranie ✷ Hľadaný SUSZTER Attila #Malacky

Priezvisko: SUSZTER
Meno: Attila
Dátum narodenia: 1976-03-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Malacky
Dátum vyhlásenia: 2017-08-02
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Malackách