Pátranie ✷ Hľadaný PLAJDIČKO Patrik #Košice

Priezvisko: PLAJDIČKO
Meno: Patrik
Dátum narodenia: 1987-09-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice I
Dátum vyhlásenia: 2016-08-22
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach