Pátranie ✷ Hľadaný NOVOVESKÝ Matúš #Stropkov

Priezvisko: NOVOVESKÝ Meno: Matúš Dátum narodenia: 1997-03-21 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Stropkov Dátum vyhlásenia: 2017-10-03 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Svidníku