Pátranie ✷ Hľadaný MAKULA Michal #Prešov

Priezvisko: MAKULA
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1976-01-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2015-10-13
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove