Pátranie ✷ Hľadaný KMEŤ Branislav #Lučenec


Priezvisko: KMEŤ
Meno: Branislav
Dátum narodenia: 1979-07-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2017-09-29
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci