PÁPAI Pavol #Rožňava #hľadaný #pátranie

Priezvisko: PÁPAI
Meno: Pavol
Dátum narodenia: 1964-11-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rožňava
Dátum vyhlásenia: 2015-11-10
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rožňava