Nezvestný MATULA Ľubomír #Levice #pátranie

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: MATULA
Meno: Ľubomír
Dátum narodenia: 2002-02-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levice
Dátum vyhlásenia: 2018-12-07
Dôvod pátrania: Nezvestná osoba
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Malackách

Zdieľaj pátranie