Nezvestný Emil KUBOVSKÝ Zvolen

Priezvisko: KUBOVSKÝ
Meno: Emil
Dátum narodenia: 2000-12-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Zvolen
Dátum vyhlásenia: 2017-03-02
Dôvod pátrania: Nezvestná osoba
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Malackách


Zdieľaj pátranie: