Nezvestná Salma Mohamad AHMAD Bratislava

Pátranie po nezvestnej osobe:
Priezvisko: AHMAD
Meno: Salma Mohamad
Dátum narodenia: 1990-10-14
Štátna príslušnosť: SOMÁLSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2013-01-22
Dôvod pátrania: Nezvestná osoba
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I