Nezvestná Jozefína MARKUSOVÁ Dunajská Streda

Priezvisko: MARKUSOVÁ
Meno: Jozefína
Dátum narodenia: 1972-05-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2016-07-08
Dôvod pátrania: Nezvestná osoba
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede
Popis osoby: 165 cm vysoká, čierne vlasy krátke, hnedé oči.