Nezvestná Andrea VLČEKOVÁ Hlohovec

PÁTRANIE PO NEZVESTNEJ 

Priezvisko: VLČEKOVÁ
Rodné priezvisko: DLHOŠOVÁ
Meno: Andrea
Dátum narodenia: 1982-07-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Hlohovec 
Dátum vyhlásenia: 2016-12-13
Dôvod pátrania: Nezvestná osoba
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave
Popis osoby: čierne vlasy, rovné, dlhšie,hnedé oči,
Popis oblečenia: popis oblečenia nezistený