NAGY Erik #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: NAGY
Meno: Erik
Dátum narodenia: 1974-05-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2018-08-07
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre