MITRO Erik #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MITRO
Meno: Erik
Dátum narodenia: 1985-06-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-08-07
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie