Miloslava KOTĽÁROVÁ Vranov nad Topľou

Priezvisko: KOTĽÁROVÁ
Rodné priezvisko: KARCHŇAKOVÁ
Meno: Miloslava
Dátum narodenia: 1975-11-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2010-02-12
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou