Medzinárodné pátranie | STRAPINA Svatobor #ČESKO #pátranie #hľadaný

Priezvisko: STRAPINA Meno: Svatobor Dátum narodenia: 1982-09-23 Štátna príslušnosť: ČESKO Bydlisko: Skalica Dátum vyhlásenia: 2007-07-11 Dôvod pátrania: Európsky zatykač Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senici