Medzinárodné pátranie | KONČEK Michal #Martin #pátranie #hľadaná

Priezvisko: KONČEK
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1981-08-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Martin
Dátum vyhlásenia: 2010-12-23
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine