MAŠEK Omar #Bratislava

Priezvisko:  MAŠEK Meno: Omar Dátum narodenia: 2002-12-02 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Bratislava V Dátum vyhlásenia: 2020-01-08 Dôvod pátrania: Nezvestná osoba Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V

Zdieľajte pátranie