Marta HORVÁTHOVÁ Prešov

Priezvisko: HORVÁTHOVÁ
Meno: Marta
Dátum narodenia: 1984-09-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2015-04-28
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove