MARKUSOVÁ Martina #Brezno #nezvestná

Priezvisko: MARKUSOVÁ
Meno: Martina
Dátum narodenia: 2004-06-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Brezno
Dátum vyhlásenia: 2019-04-25
Dôvod pátrania: Nezvestná osoba
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Brezne