Marcela JANOVÁ Košice

Priezvisko: JANOVÁ
Meno: Marcela
Dátum narodenia: 1973-08-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice-okolie
Dátum vyhlásenia: 2016-06-14
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie