MANÍKOVÁ Marcela #Humenné #pátranie #hľadaná

Priezvisko: MANÍKOVÁ Meno: Marcela Dátum narodenia: 1989-05-02 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Humenné Dátum vyhlásenia: 2019-02-06 Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove Mimoriadne pátranie: NIE

Zdieľaj pátranie: