MAČOVÁ Kvetoslava #Košice #pátranie #hľadaná

Priezvisko: MAČOVÁ Rodné priezvisko: MAKULOVÁ Meno: Kvetoslava Dátum narodenia: 1956-05-04 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nezistené Dátum vyhlásenia: 2019-02-12 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie

Zdieľaj pátranie: