Lýdia BANDYOVÁ Gelnica

Priezvisko: BANDYOVÁ
Meno: Lýdia
Dátum narodenia: 1977-10-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Gelnica
Dátum vyhlásenia: 2014-07-30
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Spišskej Novej Vsi