KUŠNIR (KUSHNIR) Jurij #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KUŠNIR
Rodné priezvisko: KUSHNIR
Meno: Jurij
Dátum narodenia: 1977-08-13
Štátna príslušnosť: UKRAJINA
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2014-07-14
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove