KURU Leo #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KURU
Meno: Leo
Dátum narodenia: 1991-09-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-08-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie