KULCSÁR Peter #Košice #svedok

Priezvisko:  KULCSÁR Meno: Peter Dátum narodenia: 1981-02-14 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Košice II Dátum vyhlásenia: 2015-10-22 Dôvod pátrania: Svedok Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach