Kristián HORVÁTH Komárno

Priezvisko: HORVÁTH
Meno: Kristián
Dátum narodenia: 1995-07-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Komárno
Dátum vyhlásenia: 2016-12-08
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Komárne