KOTLÁR Alexander #Sobrance #hľadaný #pátranie

Priezvisko: KOTLÁR
Meno: Alexander
Dátum narodenia: 2001-02-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Sobrance
Dátum vyhlásenia: 2019-02-27
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach