HURTA Marek #Košice #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   HURTA
Meno:  Marek
Dátum narodenia:  1979-08-14
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Košice IV
Dátum vyhlásenia:  2019-05-07
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Košiciach