Hľadaný Zdenko MURCIN Komárno

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: MURCIN
Meno: Zdenko
Dátum narodenia: 1994-09-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Komárno
Dátum vyhlásenia: 2016-11-28
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Komárne

Zdieľaj pátranie