Príkaz na zatknutie | SENDERÁK Tomáš #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SENDERÁK
Meno: Tomáš
Dátum narodenia: 1994-12-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2014-03-17
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach