Hľadaný Tomáš JAMAL EDDIN Žilina

Priezvisko: JAMAL EDDIN
Meno: Tomáš
Dátum narodenia: 1989-08-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2012-05-15
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline