Hľadaný Tomáš ČMARADA Skalica

Priezvisko: ČMARADA
Meno: Tomáš
Dátum narodenia: 1990-01-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Skalica
Dátum vyhlásenia: 2017-04-04
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senici