Európsky zatykač HEGEDŰŠ Štefan #Prievidza

Priezvisko: HEGEDŰŠ
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1973-07-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prievidza
Dátum vyhlásenia: 2007-09-07
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi
Ďalšie priezviská: ŠIMKO