Dodanie do výkonu trestu | LODICS Štefan #Humenné #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LODICS Meno: Štefan Dátum narodenia: 1977-08-03 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Humenné Dátum vyhlásenia: 2016-09-22 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom

Na Štefana Lodicsa vydal Krajský súd v Košiciach príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, v mieste trvalého bydliska sa nezdržiava, jeho súčasný pobyt nie je známy, vyhýba sa nástupu do výkonu trestu odňatia slobody, je predpoklad, že sa ukrýva.

Popis osoby: vysoký okolo 161 až 165 cm, štíhlej postavy, plešatý, hnedé oči.

Akékoľvek poznatky k hľadanej osobe oznámte na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom, t.č. 0961 80 3371, resp. na linku