Hľadaný Stanislav ORAČKO Kežmarok

Priezvisko: ORAČKO
Meno: Stanislav
Dátum narodenia: 1988-11-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Kežmarok
Dátum vyhlásenia: 2017-04-04
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Kežmarku