Hľadaný Roman OBLOŽINSKÝ Bratislava

PÁTRANIE PO HĽADANOM

Priezvisko: OBLOŽINSKÝ
Meno: Roman
Dátum narodenia: 1989-12-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2016-03-03
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II
Popis osoby: stredná postava, krátke hnedé vlasy ostrihané na ostrovček,