Hľadaný Roman FERČÁK Košice

Priezvisko: FERČÁK
Meno: Roman
Dátum narodenia: 1977-05-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2008-09-18
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach

Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Roman FERČÁK Košice