Hľadaný Róbert JEŇO Banská Bystrica

PÁTRANIE PO HĽADANEJ OSOBE

Priezvisko: JEŇO hladany-robert-jeno-banska-bystrica-2016-08-05
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1975-05-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2016-08-05
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici