Hľadaný Rastilav BEJDÁK Námestovo

Priezvisko: BEJDÁK
Meno: Rastislav
Dátum narodenia: 1987-02-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Námestovo
Dátum vyhlásenia: 2016-11-03
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne