Dodanie do výkonu trestu | NAGY Peter #Žilina #pátranie #hľadaný

Priezvisko: NAGY
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1987-07-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2016-05-27
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline