Dodanie do výkonu trestu KOVÁČ Peter #Levice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOVÁČ Peter Dátum narodenia: 1984-01-15 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Levice Dátum vyhlásenia: 2016-09-13 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach