Hľadaný Peter KOVÁČ Levice

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: KOVÁČ
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1984-01-15
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levice
Dátum vyhlásenia: 2016-09-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach

Zdieľaj pátranie