Príkaz na zatknutie KOHÚT Peter #Svidník

Priezvisko: KOHÚT
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1979-07-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Svidník
Dátum vyhlásenia: 2016-01-14
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Svidníku